\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Cho Buidhe Is A Bha I Riamh
Lyrics for Album: In Search of Angels [1999]Tha an rathad a' ruith gu tuath

Gleanntan sgapte air gach taobh

A' ghrian tro ghiuthas nam mòr shliabh

Saighdean òir dhar leòn an àgh

Thuirt m'anam rium "Nach tèid thu null

Cuir eallach 's cruaidh-chàs air do chùl

'S gun cuir an t-àite seallach fàilte oirnn

Is bi mi còmhla riut an-dràst"Sunndach a tha mi

Tron oighreachd bhòidheach, bhòidheach bhuan

Bha thu daonnan na mo smuain

Tro làithean ìseal 's bristeadh-cridh'

Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith

Le cridhe aotrom, cridheil ciùin

A' liuthad cuan a ghiùlan do dhaoine

Is iad a' triall na slighe bhuat'S ged tha an saoghal dol bun os cionn

Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn

'S ged tha mo dhùil ag èirigh suas

Is iomadh sgùrr a bhios fo sgleo

Tha na siantan liath, 's na siantan blàth

Le blàths cho diamhair is nach gabh e inns'

'S tha 'n lus tha fàs air croit Dhòmhnaill Bhain

Cho buidhe 'n-diugh 's a bha i riamh.


Album Lyrics: In Search of Angels [1999]


Runrig
"In Search of Angels [1999]"


1. A Dh'Innse na Fìrinn
2. Cho Buidhe Is A Bha I Riamh
3. Dà Mhìle Bliadhna
4. In Search Of Angels
VIDEO
KEEP VISIBLE