\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Sìol Ghoraidh
Lyrics for Album: Essential [2011]Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich fhèinClann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich fhèinOchd deug seisreach

Air raontainn Àird a' Mhorrain

Na fir a' treabhadh

An là a thàinig na SlèitichSìol Ghoraidh

Mac Ruairidh

Clann Raghnaill

Clann DhòmhnaillLinn gu linn

Ainm gu ainm

Air an sgiath seo dh'Uibhist

'S mi beò an-dràsdClann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich

Clann mo theaghlaich fhèinDubh dath na fala

A dhòirt 'na tuil gu talamh

Saighead claidheamh

Tro chàirdeas corp an UdailSìol Ghoraidh

Mac Ruairidh

Clann Raghnaill

Clann DhòmhnaillLinn gu linn

Ainm gu ainm

Air an sgiath seo dh'Uibhist

'S mi beò an-dràsdLinn gu linn

Ainm gu ainm

Air an sgiath seo dh'Uibhist

'S mi beò an-dràsdDòmhnall Iain Aoghais 'Ic Nèill, Iain Dhòmhnall Iain,

Seonaidh Mòr a' Gheàrraidh, Cailean a' Ghreusaiche,

Teàrlach Eòin Dhùghaill, Calum Aonghais 'Ic Nèill,

Calum Dhonnchaidh, Nèill Alasdair 'Ic Nèill,

Calum Dhonnchaidh, Nèill Dùghall 'Illespidh Thormoid,

Calum Ailig Mhòr, Seonaidh Hùna,

Alasdair Dhòmhnall 'Ic Ille 'Ic Aonghais,

Bantrach Sheonaidh a' Chìobair, Aonghas Bochd.


Album Lyrics: Essential [2011]


Runrig
"Essential [2011]"


1. Abhainn an t-Sluaigh
2. Alba
3. Always The Winner
4. Flower of the West
5. News From Heaven
6. Protect and Survive
7. Rhythm of My Heart
8. Sìol Ghoraidh
9. The Cutter
10. The Greatest Flame
VIDEO
KEEP VISIBLE