\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Tillidh Mi
Lyrics for Album: Play Gaelic [1978]Tha samhradh bliadhna eile air tighinn

Ach cha thog mo ghrian an àird

Mo chasan trom 's iad ag iarraidh dhachaidh

'S m'inntinn dol mu'n cuairt

Tha mi fallain, tha mi òg

Ach lag 's mi bàthadh gun do phòg

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidhBho am gu àm bidh mise a' coiseachd

N'am ànrachd sìos an t-sràid

Mi smaoineachadh air abhainn fhada

Tha laighe fad' bhon rathad

'S i gu bhith làn le bric a' snamh

'S tachais dian na mo làimh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidh.Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidhTillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidhNuair a thuiteas oidhche orm

'Se àm as miosa a th'ann

Mise laighe na'm mo leabaidh

'S thusa 'nam mo cheann

Cha bhiodh an samhradh cheart cho doirbh

'S tu 'nad shìneadh ri mo thaobh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidh.Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidhTillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh

Cha chaidil mi gun till mi do mo ghràidh


Album Lyrics: Play Gaelic [1978]


Runrig
"Play Gaelic [1978]"


1. Air an Tràigh
2. An Ròs
3. Dè Nì Mi / Puirt
4. Tillidh Mi
VIDEO
KEEP VISIBLE