\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: 'Ic Iain 'Ic Sheumais
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]A Mhic Iain 'Ic Sheumais

Tha do sgeul air m'aire

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Latha Blàr a' Cheithe

Bha feum air mo leanabh

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileLatha Blàr a' Cheithe

Bha feum air mo leanabh

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Lathe Blàr na Feitheadh

Bha do lèine na ballan

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileLathe Blàr na Feitheadh

Bha do lèine na ballan

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Bha fuil do chuim chùbhraidh

A drùdhadh ro 'n anart

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileBha fuil do chuim chùbhraidh

A drùdhadh ro 'n anart

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Bha fuil do chuirp uasail

Air uachdair gach fearainn

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileBha fuil do chuirp uasail

Air uachdair gach fearainn

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Gum nach ghabh thu am bristeadh

Latha leigeadh na fala

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileBho 'n latha thug thu an cuan ort

Bha gruaim air na beinne

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Bha snigh air na speuran

'S bha na reultan galach

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileNam biodh agam curaidh

Gun cuirinn air chuan i

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Fiach a faighinn naidheachd

No brath an duin uasail

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eileA Mhic Iain 'Ic Sheumais

Tha do sgeul air m'aire

Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo

Latha Blàr a' Cheithe

Bha feum air mo leanabh

A hi eile fe o hiri si bho horo hu

Fal eile bho hiri bho ho fal eile


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE