\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Chì Mi 'n Geamhradh
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Chì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith

Chan eil an sneachd fada bhuainn

Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte

Tha an oidhche a-nochd fuarShaoilean fhèin gur ann an-dè

Bha teas an t-samhraidh 'gar leaghadh

Fad an fheasgair air an Dùn

'S tu laighe leisg ri mo thaobh'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe

'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'

'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn

Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràthChan fhan a' ghrian fad na bliadhna

Cha sheas an uair mar a tha i

Dh'fhalbh thusa gun a' Cheò

'S dh'fhàg thu mi le mo gheamhradh'S iomadh oidhch' a rinn sinn suirghe

'S iomadh oidhch' a rinn sinn gàir'

'S iomadh oidhch' a bhithinn a' smaointinn

Gum bitheadh tu còmhla rium gu bràthChì mi 'n geamhradh anns a' ghaoith

Chan eil an sneachd fada bhuainn

Sgòthan dorch' 's na craobhan rùisgte

Tha an oidhche a-nochd fuar


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE