\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Cearcall a' Chuain
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Tha sinn uile air cuan

Stiùireadh cuairt troimh ar beatha

A' seòladh geòla dhorch

Air chall an grèim na mara

Tha a' ghaoth air ar cùl

Tha a' gheòl a' cumail roimhe

'S cha dèan uair no an cuan

Toinisg dhuinn no rianA' mhuir tha i ciùin

Tha i fiadhaich tha i farsainn

Tha i àlainn tha i dìomhair

Tha i gamhlasach is domhainn

Ò ach sin, tha sinn dall

'S chan eil againn ach beatha

Tog an seòl, tog an ràmh

Gus an fhaigh sinn astar annAch tha mi 'n dùil, tha mi 'n dùil

Nuair a bhios a' ghrian dol fodha

Chì iad mi a' stiùireadh 'n iar

Null a dh'Uibhist air a' chearcall

Cearcall a' chuain

Gu bràth bidh i a' tionndadh

Leam gu machair geal an iar

Far an do thoisich an là


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE