\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: An t-Iasgair
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Sheas e shìos air an tràigh

Aig cliathaich an t-saoghail

Is dh'fhàg e chuid teaghlaich

Is chuir e an dachaidh air chùl

Is thog e lìon mòr 'na dhòrn

Ri taobh nan uisgeachan buana

Is thilg e mach fad iad

Tarsainn a' chuainBha na faileasan pailt

Air sràidean baile nan Gall

Is iomadh olc a bha feitheamh

Ann fo sholais na h-oidhche

Ach aig briseadh-latha

Seòladh a-mach anns an liath

Tha fir mhòra an eilean

A' leantainn am beathaIs cuimhne leam an oidhche

Cha robh an t-slighe ach doirbh

Bha thu strì tro na cuantan

Bha thu cho airidh air

Is ged bha an stoirm cho garbh

Tonnan dolaidh gun truas

Cha do dh'fhairich thu ann

Ach fois agus saorsa


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE