\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Màiri
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Dorch a-nochd tha 'n t-Eilean

Dathan air am fuadach far nam beann

Tha faileas a' tuiteam bhon an Stor

Mar t-fhalt dorch a' sguabadh do cheannHoro Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

'S mi 'gad ionndrainn ho roDè math an tobar gun an t-uisge

Dè math an corp gun cridh'

Nam biodh neart an Stoir 'nam làmhan

Bhiodh sinn le'r cheile's an t-Eilean a rithisHoro Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

'S mi 'gad ionndrainn ho ro'S doch nach fhaigh sinn nèamh no beatha eile

Nuair a dhùineas sùilean aig deireadh là

Ach fhuair mi mo nèamh an seo's an àite

Far an d'thug thu dhomh do làmh's do cridhe slànHoro Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

Horo Mhàiri ò

'S mi 'gad ionndrainn ho ro


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE