\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Tìr a' Mhurain
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Tìr a' Mhurain

Tìr a' Mhurain

Tìr a' MhurainTrobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tìr a' MhurainFàilte gu mo dhàn

Sìol is meas nam bàrd

Am foghar bha feitheamh orm

Bho an là a bha mi ògTrobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tìr a' MhurainFàilte gu mo thìr

Eilean geal an iar

An t-àite a chì gach tuigse is fìrinn

Glaiste 'na mo chridheTrobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tìr a' MhurainFàilte gu mo chainnt

Is i dh'ionnsaich mi 'nam phàisde

Cànan uasal mòr nan Gàidheal

Mar bhratach dhomh gach làTrobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tìr a' MhurainIs ged a dh'fheuch iad ri cur as dhuinn

Chì mo theaghlach cnoc nan linn

Is ged tha ar cànan leònt' le strì

'S an tìr seo bidh i beòTrobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tìr a' Mhurain


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE