\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: An Cuibhle Mòr
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Na cuibhlichean a' tionndadh

An rathad deas agus tuath

Na cuibhlichean a' gluasad

Mar tha saoghal iad

A' tionndadh mun cuairtGlaschu.

Dùn Eideann.

Inbhir Nis.

Sruighlea.Na cuibhlichean a' tionndadh,

Gach dùthaich, muir agus tìr

Tro ghleanntan tro bhailtean

A dh'ionnsaigh an àite agaibh fhèinSteòrnabhagh.

Obar Dheadhain.

An Gearasdan.

Dùn Dèagh.

Lunnainn.

A' Ghearmailt

Èirinn.

Ameiriga.An cuibhle mòr nach stad gu bràth

Tionndadh òganaich gu aois

A-nochd tha 'n rathad

Mòr n'ar coinneamh

Gu àm ann aig an-dràsda

'S iomadh là chaidh seachad

A' ghaoth a' sèideadh tro an ùir

'S iomadh là bha a' ghrian ag èirigh oirnn

Seasamh anns an eòrna

Nuair a bha sin òg

Àghmhor, àghmhor

A' ruith tro na raointean 's iad a' fàs

Abaich, òrach

Coimhead ri na speuran

'S iomadh là 's iomadh là

Feitheamh 'son a' chuairt


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE