\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Thairis Air a' Ghleann
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Choimhead mi ri mo chùl

Gun neimh gun truas

Làrach mo chasan mu sgaoil

'S iad a' triall tron an ùir

Gu toiseach 's gu deireadh uair

'S gu na làitehan soilleir buan

Thairis air a' ghleannÒ mollaidh sinn

An gaol 's an gràs

A thug dhuinn bith

Cho umhail fo ghrèin

'S i deàlradh sìos

Air reultan cèinThàinig thu nuas

Gu fàsach truagh

'S thog thu am faileas bhon a' ghleann

Buidheachas is nàire

An tomhas air gach làmh

Togaidh sinn do chliù an àird

Air slighe Dhia


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE