\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Pòg Aon Oidhche Earraich
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]An saoghal, sia uairean

Obair là ri cùl

Teaghlach gabhail dhan a' mheas

Pailteas, slàinte, is gaol

An Ruis a tuiteam sìos mu'm chluasan

An Ear Mheadhain am brot cho dorch

Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid

Na mo bheatha a h-uile oidhcheÒ luaidh bu siud an gràdh

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs

Bho pòg aon oidhche earraichAn grèim cho teann 's àraid

Mar òrd na mo dhòrn

A' ghealach bha cho soilleir

'S a gheall a leithid dhuinn

Bha sinn mar longan seòlaidh

Air cuan buidhe òg a' chridhe

Mu coinneamh clann an t-saoghail 's theaghlaich

Gun ghuth no gàire, Dia, no biadhÒ luaidh bu siud an gràdh

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs

Bho pòg aon oidhche earraichCò às an dainig na reultan, thuirt mi

Cò às an dainig grian

Tha sinn cho leòinte fon na ghealach seo

Anam cràidhte seachad air ifrinn fhèin

Ach tha thusa brosnachadh nam bliadhnaichean

Le saidhbreas seachad air mo dhìth

Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh

An t-òran gaoil, m'fhaoisad chiontach fhèinÒ luaidh bu siud an gràdh

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs

Bho pòg aon oidhche earraichÒ luaidh bu siud an gràdh

A dh'fhàg mi ceangailte riut an-dràsta

Cò shaoileadh an rud a dh'fhàs

Bho pòg aon oidhche earraich


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE