\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Cnoc na Fèille
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Gun dragh gun d'chuir e an t-eagal oirnn

Solus Cnoc na Fèille

Hoginn oro horo illean horo eileBha feadhainn ann a chunnaic e

'S càch ag inns' nam breugan

Hoginn oro horo illean horo eileAch muinntir an dà shealladh

Chitheadh iadsan co-dhiù e

Hoginn oro horo illean horo eileHoginn o, hoginn o, horo horo illean

Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn oTha lach is gèadh is curracag

Nan caraidean air a' mhachaire

Hoginn oro horo illean horo eileTha feannag air a crochadh suas

Ceangailt le ròpa

Hoginn oro horo illean horo eileTha coineanach 'sa ghainmheach

Ne sheasamh, abair urchaire

Hoginn oro horo illean horo eileHoginn o, hoginn o, horo horo illean

Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn oGun dragh gun d'chuir e an t-eagal oirnn

Solus Cnoc na Fèille

Hoginn oro horo illean horo eileBha feadhainn ann a chunnaic e

'S càch ag inns' nam breugan

Hoginn oro horo illean horo eileAch muinntir an dà shealladh

Chitheadh iadsan co-dhiù e

Hoginn oro horo illean horo eileHoginn o, hoginn o, horo horo illean

Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn oHoginn o, hoginn o, horo horo illean

Hoginn o, horo illean, hoginn o hoginn o


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE