\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Cùm Ur n-Aire
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Tha na geòidh ag èirigh bho'n a mhachair

Tha na h-uain a ruith 's leum air cùl na h-achadh

'S tha thusa nisd na d' chall 's bhaile

Ach na fairich gu bràth nad aonar annCùm ur, cùm ur, cùm ur n-aire

Air an iar 's air an àit' a dh'fhàg sibh

'S cuimhnich, cuimhnich gu robh agaibh

Dualchas àraid agus luachmhor ann.Tha na soills' oidhch' nisd nad choinneamh

'S tha a' ghealach nisd gach dath 's gach seòrsa

Ach na coimhead ach le aon sùil oirre

'S mu fàg iad mealltadh dall thuCùm ur, cùm ur, cùm ur n-aire

Air an iar 's air an àit' a dh'fhàg sibh

'S cuimhnich, cuimhnich gu robh agaibh

Dualchas àraid agus luachmhor ann.


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE