\"Lyrics
SEARCH HERE:
BROWSE 409408 LYRICS BY ARTIST/BAND NAME:
#A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SITE MENU
Last Updates
Request Lyrics
Submit / Correct
Popularity Charts
VISITORS
Login / Register
Your Thoughts
My Playlists
[ More Runrig lyrics ]
add to playlist     see a mistake?    comment

Artist/Band: Runrig
Lyrics for Song: Foghar nan Eilean '78
Lyrics for Album: The Gaelic Collection [1998]Tha na duilleagan a' dannsa

Bho na craobhan anns a' ghaoith

Foghar donn ar bliadhn' air tionndadh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoilSona dh'fhàg thu mi le m'eilean

'S leam na lochan is na bàigh

Mo cridh' aig tàmh air beanntan geamhraidh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoilFoghar nan eilean

Foghar mu thuath

Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn

Mas tàinig an t-sluagh

Bidh am fraoch air nam beanntan

'S a choille ruadh fon ghrian

'S iad a' sealltain dathan dhomsa

Gus an till iad a ritheTha an latha seachad, buintean dùinte

Gheibh an caisteal fois na h-oidhch'

Gheibh an t-airgead cadal socair

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoilMar a dh'atharraich iad ar beòshlaint

Mhill iad dualchas cainnt 's ru dòigh

Ach fhoghair, crathaidh mi do làmh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoilFoghar nan eilean

Foghar mu thuath

Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn

Mas tàinig an t-sluagh

Bidh am fraoch air nam beanntan

'S a choille ruadh fon ghrian

'S iad a' sealltain dathan dhomsa

Gus an till iad a rithe


Album Lyrics: The Gaelic Collection [1998]


Runrig
"The Gaelic Collection [1998]"


1. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
2. Air a' Chuan
3. An Ataireachd Àrd
4. An Cuibhle Mòr
5. An t-Iasgair
6. Cearcall a' Chuain
7. Chì Mi 'n Geamhradh
8. Chì Mi 'n Tìr
9. Cnoc na Fèille
10. Cùm Ur n-Aire
11. Fichead Bliadhna / Na Luing air Seòladh
12. Foghar nan Eilean '78
13. Fuaim a' Bhlàir
14. Màiri
15. Meadhan Oidhche Air an Acairseid
16. Na h-Uain as t-Earrach
17. Pòg Aon Oidhche Earraich
18. Sràidean na Roinn-Eòrpa
19. Thairis Air a' Ghleann
20. Tìr a' Mhurain
21. Tìr an Airm
VIDEO
KEEP VISIBLE